Ledenvergadering op vrijdag 19 januari

Op vrijdag 19 januari zal om 20.15 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer plaatsvinden. Net als vorig jaar in de sporthal. Na afloop kan er weer gewoon gespeeld worden.

Agenda:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag ALV dd. 20 januari 2017
 4. Verantwoording 2017
 5. Financiële afrekening 2017 en verklaring kascommissie
 6. Beleidsplan 2018
 7. Begroting en contributies 2018
 8. Bestuursmutaties
  1. Marjolijn Vullings is aftredend en niet herkiesbaar
  2. Tom van Gorp is aftredend en niet herkiesbaar
  3. Stefan Rutjens is aftredend en niet herkiesbaar
  4. Jorrit Olthuis wordt voorgedragen als nieuwe penningmeester
 9. Verkiezing kascommissie
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

De vergaderstukken zullen op de vergadering zelf worden uitgereikt.

Wil jij met een uurtje per week onze competitieleider zijn?

Het bestuur van BC Nuenen is op zoek naar een competitieleider (M/V) die met ingang van het nieuwe seizoen 2018-2019 onze nieuwe CompetitieContactPersoon (CCP) wil worden.

 Werkzaamheden

 • In maart/april inventariseren welke spelers competitie willen spelen in het nieuwe seizoen
 • In april de teams opgeven bij de bond
 • In mei de zaal reserveren voor de zondagen waarop gespeeld wordt
 • In augustus de uitnodigingen maken voor de teams die we ontvangen
 • In augustus van de binnengekomen uitnodigingen de data en tijden op de website plaatsen
 • Tussen september en eind januari de ingevulde uitslagen op de wedstrijdformulieren van de gespeelde wedstrijden invoeren op de website van de badmintonbond

Hoeveel tijd kost het?

Gemiddeld een uurtje per week. April/mei en augustus is wat drukker. Reken dan op af en toe maximaal 3 uur per week. Buiten het seizoen kost het (bijna) geen tijd.

Bijzonderheden

 • Om competitieleider te zijn, mag je lid worden van het bestuur. Dit is niet noodzakelijk.
 • Je hebt alleen zeer beperkte kennis nodig van een tekstverwerkingsprogramma en van internet. Het is handig om thuis een internetverbinding te hebben.

Wat levert het op?

Eeuwige roem en blije competitiespelers! Wie doet het daar nou niet voor?!

Meer info?

Als je graag meer wilt weten over de rol als competitieleider, kun je voor informatie terecht bij Tom, of bij een ander bestuurslid.