Contributies

2019

De contributie wordt betaald per kalenderjaar (1 januari – 31 december). Bij opzegging per 1 juli wordt – mits de opzegging schriftelijk (bijv. per e-mail) en tijdig is gedaan – het teveel betaalde over de periode juli-december gerestitueerd (hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de vereniging de afdracht aan de NBB voor het gehele jaar verschuldigd is).

Contributie
basis – jeugd
€ 105.00
basis – senior
€ 120.00
Competitiebijdrage
jeugd
€ 50.00
senior
€ 70.00
Inschrijfgeld (eenmalig)
jeugd
€ 10.00
senior
€ 10.00

Senior leden zijn leden die in het lopende (verenigings)jaar 18 jaar worden of ouder zijn (zie statuten, artikel 4).

Slechts na overleg met de penningmeester is betaling in termijnen mogelijk.

Bijzondere regelingen

Medisch lidmaatschap

In geval van langdurige blessure (of bijv. zwangerschap) kan restitutie van een deel van de reeds betaalde contributie worden gekregen. Voorwaarde is tijdige melding en een blessure periode van minimaal 3 maanden.

Uitwonende studenten

Als je studeert en uitwonend bent, begrijpen we dat je niet altijd (op tijd) op de speelavond aanwezig kunt zijn. Vanaf 2012 is er daarom besloten om aan deze bijzondere omstandigheid tegemoet te komen en kun je een korting krijgen op de contributie: vraag naar de voorwaarden.