Ledenadministratie

Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van correcte adresgegevens, inclusief e-mail adres. Geef dit door aan .

Aanmelding voor het lidmaatschap

Na inlevering van het inschrijfformulier zullen de gegevens worden opgenomen in de ledenadministratie. Niet lang daarna zal de penningmeester een rekening sturen met de verschuldigde contributie voor het dan lopende jaar (tot en met 31 december).

Wijziging van gegegens (bijv. bij verhuizing)

Geef wijzigingen van adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres, etc. zo snel mogelijk door per e-mail (klik hier).

Opzegging van het lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk: per e-mail (klik hier) of per post naar het verenigingsadres. Ondanks dat de statuten vermelden dat opzegging alleen tegen het einde van het jaar plaats kan vinden, hanteert BC Nuenen 2 momenten van opzegging: per 1 juli of per 1 januari.

De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. Dit betekent dat opzegging per 1 juli plaats moet vinden door voor 1 april de vereniging hiervan te berichten. Opzegging per 1 januari moet plaatsvinden voor 1 oktober. Voorbeeld: een opzegging die op 1 december wordt ontvangen gaat in per 1 juli van het opvolgende jaar. (Let op: een sportvereniging – zoals BC Nuenen – valt niet onder de “opzeg-regeling van Dam“.)

Bij tijdige opzegging per 1 juli zal de penningmeester de reeds teveel betaalde contributie restitueren.

Opzegging ontslaat je niet van de financiele verplichtingen tot aan het daadwerkelijke einde van uw lidmaatschap (1 juli of 1 januari).